Blogger Templates

Saturday, 26 November 2011

Kata Nama Am

Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya. Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Contoh Kata Nama Am orang/manusia:

guru
polis


datuk
doktor
          


Contoh Kata Nama Am bagi haiwan/binatang:
kucing
arnab
kuda
rama-rama
Contoh Kata Nama Am bagi benda:
kereta 
pensel
kasut
jam

 Contoh Kata Nama Am bagi tempat:
sekolah

hospital
perhentian basKata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Contoh:                                                                                                                                                            
Mei Ling sedang memetik bunga.
Pada akhir ayat
Bunga itu sangat harum dan cantik.
Pada awal ayat

No comments:

Post a Comment